ประตู uPVC มอก. ความเข้าใจผิด

ประตู uPVC มอก.

ประตู uPVC มอก. หาจากที่ไหน ทำไมบางที่มี บางที่ไม่มี?

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บานประตู uPVC ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันจากหลายๆปัจจัย จนทำให้การใช้งานบานประตู PVC น้อยลง วันนี้ ในฐานะโรงงานผู้ผลิตประตู PVC และ uPVC มากว่า 20 ปี เราเริ่มได้ยินลูกค้าสอบถามเรื่องประตู uPVC รุ่น มอก. เข้ามาบ่อยครั้ง วันนี้เราจึงอยากให้ข้อมูลสั้นๆกับทุกคน ให้ทุกคนเข้าใจเรื่องบานประตู uPVC กับมาตรฐาน มอก. 

หลังจากที่เรามีการนำวัสดุ PVC มาใช้ผลิตประตู และเริ่มเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ในเดือน ม.ค. ปี 2534 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ก็ได้มีการกำกับสินค้าประเภทประตู PVC ขึ้น ในรหัส มอก.1013-2533 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสินค้าประตูที่ทำจาก PVC ขึ้นรูปเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดด้านสเป็คสินค้าในมิติต่างๆ และมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งบานประตู PVC ที่มีคุณภาพ และเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าบานประตู PVC รุ่นมอก. จะเป็นรุ่นที่มีคุณภาพสูง และมักถูกนำไประบุในสเป็คชีท หรือสเป็คของวัสดุที่ใช้ในแบบก่อสร้าง

ปัจจุบัน การใช้งานบานประตู uPVC เริ่มแพร่หลายมากขึ้น จากเดิมที่ใช้เฉพาะเป็นบานภายนอก กึ่งภายนอก ก็เริ่มเข้ามาใช้งานภายใน และการใช้กับบานห้องน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าทดแทนประตู PVC โดยตรง และมีการพูดถึงเรื่องของ บาน uPVC รุ่น มอก. ? รวมถึงมีการนำไประบุในสเป็คชีท ใน TOR

ต้องบอกว่า ณ ปัจจุบันที่เราออกบทความนี้ วันที่ 28 มี.ค. 2566 ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับไหน ที่ใช้กำกับสินค้าประเภท ประตู uPVC เลย ประตู uPVC รุ่น มอก. จึงเป็นเรื่องเข้าใจผิด การนำสเป็คมอก.ไปใส่ในสเป็คชีทสำหรับวัสดุก่อสร้าง ก็อาจทำต่อๆกันมา ความเข้าใจเดียวที่พอจะตีความได้ก็คือ ผู้กำหนดสเป็คต้องการได้บาน uPVC ที่ทำการขึ้นรูปในลักษณะของการรัดขึ้นรูป (Extrusion) คล้ายบาน PVC โดยยึดสเป็คตามมาตรฐานมอก.1013-2533 ของ PVC แต่ใช้วัสดุเป็น uPVC ขึ้นรูปแทน

ในอนาคต อาจมีการออกมาตรฐานควบคุมสินค้าประเภทประตู uPVC ขึ้นก็เป็นได้ แต่ดูจากการที่ประตู uPVC เองก็มีการใช้แพร่หลายมามากกว่า 10 ปีแล้ว และมีลักษณะและรูปแบบการผลิตที่หลากหลายมาก อาจทำให้ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับสินค้าประเภทนี้ได้

อ้างอิง มอก.1013-2533 : https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index.php?r=site/view&tis=24

เลือกดูสินค้าประตู uPVC ของเราได้ที่
https://www.ln-pvcdoor.com/pvc-upvc-shop/

หรือติดต่อ โทร. 09-2448-8442 หรือ Line : @LN-PVCDOOR